Vinschool là hệ thống trường Việt Nam chất lượng cao, liên cấp từ Mầm non đến Trung học Phổ thông, được trang bị các điều kiện giáo dục ưu việt nhất với khát vọng trở thành một hệ thống giáo dục thương hiệu Việt Nam - đẳng cấp quốc tế, kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc của nền giáo dục quốc gia đồng thời chắt lọc tinh hoa của khoa học giáo dục thế giới.

ĐĂNG KÝ VINSCHOOL

I. THÔNG TIN HỌC SINH

II. THÔNG TIN PHỤ HUYNH

(Vui lòng điền đầy đủ ít nhất 1 trong 2 trường thông tin bố hoặc mẹ)

(Người thường xuyên nhận liên hệ từ nhà trường)

THÔNG TIN BỐ
THÔNG TIN MẸ

III. THÔNG TIN CHUNG